Zadzwoń 608-700-171

Jesteś tutaj: Sklep Regulamin

Regulamin

Regulamin usługi

I Informacje ogólne:

1. Właścicielem sklepu fantozoo.pl jest firma
BB GROUP
71-771 Szczecin
ul.Rostocka 15
NIP 8522664275.

2. Usługa realizowana jest przez BB GROUP Bartosz Bartłomiejczyk z siedzibą w Szczecinie przy ul.Rostockiej 15 , 71-771 Szczecin , NIP 8522664275 zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Sprzedawca oferuje możliwość zlecenia usługi zrobienia zakupów drogą elektroniczną jaki i telefoniczną. Aby zlecić zrobienie zakupów drogą elektroniczną należy krok po kroku wypełnić formularz zamówienia on-line dostępny w sklepie internetowym fantozoo.pl. W przypadku zleceń telefonicznych, należy się skontaktować z konsultantem Sprzedawcy pod numerem telefonu +48 608 700 171 a następnie zlecić zrobienie zakupów podając jednocześnie wszystkie informacje wymagane przez konsultanta a w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, datę i godzinę dostawy, telefon kontaktowy, adres mailowy oraz listę produktów. Niniejszym Zamawiający, zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usługi: "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997)”. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży należy traktować, jako akceptację powyższego oświadczenia.

II Warunki dokonywania zakupów

1.  Umowa sprzedaży zostaje zawarta w sklepie internetowym fantozoo.pl prowadzonym przez „BB GROUP” Bartosz Bartłomiejczyk po akceptacji regulaminu przez Zamawiającego w momencie wystawienia paragonu fiskalnego bądź faktury VAT.

2.  Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia złożonego z naruszeniem niniejszego regulaminu lub z przyczyn uniemożliwiających realizację z winy Zamawiającego. 

3.  Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.  Sprzedawca dostarcza produkt Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT,  jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia oraz podał niezbędne dane do jej wystawienia.

5.  Dostawa produktów realizowana jest w cenach obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Sprzedaż prowadzona jest jedynie w złotówkach.

6.  Zamawiający zobowiązuje się do odbioru produktu oraz zapłaty za zamawiany produkt.

7.  Po przyjęciu zamówienia zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z Zamawiającym poprzez podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków  w asortymencie. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

8.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności produktu do momentu zapłaty za niego, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

9.  Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

III Zasady płatności:

 Płatności Zamawiający dokonuje:

1. Przy dostawie przez Sprzedawcę do Zamawiającego jako dowóz na terenie Szczecina.
- płacąc gotówką lub kartą płatniczą Sprzedawcy bezpośrednio w chwili dostarczenia zamawianego produktu przez Sprzedawcę.

2. Przy wskazaniu przez Zamawiającego jako odbiór osobisty w naszych sklepach stacjonarnych 
-  płacąc gotówką lub kartą płatniczą Sprzedawcy bezpośrednio przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia pod adresem wybranego sklepu stacjonarnego.

3. Przy dostawie za pobraniem - za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej przez Zamawiającego.
- płacąc gotówką lub - jeżeli kurier będzie dysponował terminalem - także kartą płatniczą.

4. Przy dostawie jako wpłata na konto - za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej przez Zamawiającego.
- płacąc jako płatność on-line za pośrednictwem Paynow - obsługę płatności dostarcza mBank.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.  Na całkowity koszt usługi składa się wartość zakupionego produktu wraz z kosztem dostarczenia jego jeżeli taki jest obowiązujący. Zakup bonami towarowymi realizowany jest do pełnej wartości bonu i w innym przypadku nie będzie wydawana Zamawiającemu reszta w gotówce. 

IV Dostawa i realizacja zamówień:

1.  Zamówienie realizowane dostawą przez Sprzedawcę.

a) Na terenie Szczecina – dowóz od kwoty zmówienia 99,00 zł jest bezpłatny.
b) Na terenie Szczecina - dowóz do kwoty 98,99 zł płatny jest 14,00 zł.
c) Odbiór w punkcie Sprzedawcy - bezpłatny (po wcześniejszym uzgodnieniu)

d) Realizacja zamówień: 
       PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK      10:00-19:00
       SOBOTA                            11:00-14:00
       NIEDZIELA                        ustalenia indywidualne 
       Pilne zamówienia realizujemy według indywidualnych ustaleń z Zamawiającym.

e) W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w ustalonych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Zamawiającego lub za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

2.  Zamówienie realizowane dostawą przez firmę kurierską.

a) Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów w zależności od zamówionego towaru i wyboru Zamawiającego co do sposobu dostawy, przy składaniu Zamówienia.

3.  Przy dostawie Zamawiający proszony jest o sprawdzenie w obecności Sprzedawcy lub kuriera czy dostarczony produkt nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszony, zgodny z Zamówieniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia zamówionego produktu, niekompletności lub niezgodności z Zamówieniem, Zamawiający ma możliwość odstąpienia od przyjęcia produktu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

4.  Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia z przyczyn od niego niezależnych.  

5.  Produkty sprzedawane są w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. 

V Reklamacje

1.  Zamawiający przed dokonaniem odbioru produktu ma możliwość sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności Sprzedawcy lub kuriera. 

2.  Reklamacje można składać bezpośrednio u Sprzedawcy lub niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z Zamówieniem u kuriera.

3. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć jedynie uzasadnione reklamacje. 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego.O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

VI Ochrona danych osobowych

1. Dostęp do danych osobowych oraz adresowych „BB GROUP” Bartosz Bartłomiejczyk wykorzystuje po akceptacji oświadczenia przez Zamawiającego jedynie w celu wykonywania przedmiotowej usługi. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania bądź żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych po zgłoszeniu sprzeciwu w siedzibie firmy.

VII Informacje końcowe

1. „BB GROUP” Bartosz Bartłomiejczyk z siedzibą w Szczecina przy ul. Rostockiej 15, NIP 8522664275 
zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

VIII Kontakt

1. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy kontaktować się w godzinach przyjmowania zamówień telefonicznych pod numerem 608 700 171, bądź poprzez email: sklep@fantozoo.pl.

Kategorie:
Sortuj:
Na stronie:
Następna strona